Metafora

Vertaling

De boodschap juist overbrengen. De tekst in de doeltaal laten matchen met de betekenis van de originele tekst zonder dat je er de vertaling door leest.

Revisie

Teksten nalezen op spelling, spraakkunst, woordkeuze, idiomen en interpunctie. Uw imago versterken met professionele teksten. De eerste indruk telt!

Copywriting

Teksten schrijven om een publiek persoonlijk te raken. Overtuigen, ontroeren of aanzetten tot actie. Blijven sleutelen tot de tekst helemaal op maat is.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x